Omlastningsstationer

Omlastningsstationer är en anläggning för tillfällig deponering av avfall. Omlastningsstationer används ofta på platser sopbilar deponerar sin avfallslast innan de laddas till större fordon. Vi erbjuder många olika typer av anpassade versioner med automatiska containeröverföringssystem.