Skruvkomprimatorer

Alla produkter kan hyras

Stationära skruvkomprimatorerna ger ca dubbla vikterna jämfört med traditionella  wellpappsvikter på mellan 8-11  ton per tömning. Vi har olika inmatningsstorlekar, avpassade för olika typer och mängder av avfall. En stor fördel är den extremt höga kvalité det är på de ingående komponenterna som garanterar en lång livslängd. Skruvkomprimatorerna  tysta gång och mycket stora lastvikter, servicevänliga med full-automatisk centralsmörjning, som kräver minimalt underhåll.  Tillval är nermatare så att materialet lätt trycks ner mot skruven . Vanligaste typ av material är wellpapp, brännbart, träpallar .
HABA Stationär Skruvkomprimator - Elikat Teknik&Miljö AB

Elikat Stationär Skruvkomprimator

  • 11 varv -16varv / min
  • 32A-64A beroende på vilken modell som önskas
  • Standardmått: 20-35m³ container
  • Automatisk smörjning
  • Ikast storlek 1,5×1,5 m

Skruvkomprimatorer

Stationära skruvkomprimatorerna ger ca dubbla vikterna jämfört med traditionella 
 wellpappsvikter på mellan 8-11  ton per tömning. Vi har olika inmatningsstorlekar, avpassade för olika typer och mängder av avfall. En stor fördel är den extremt höga kvalité det är på de ingående komponenterna som garanterar en lång livslängd. Skruvkomprimatorerna  tysta gång och mycket stora lastvikter, servicevänliga med full-automatisk centralsmörjning, som kräver minimalt underhåll.  Tillval är nermatare så att materialet lätt trycks ner mot skruven .

Vanligaste typ av material är wellpapp, brännbart, träpallar .