Underjordiska Komprimatorer​

Ett effektivt och praktiskt sätt att samla in avfall och lagra det för vidare transport. Den djupa tanken sparar utrymme, är ren, luktfri och lätt att tömma. Den djupa tanken håller avfallspunkten ren och erbjuder en lösning på det luktproblem som är typiskt för traditionella avfallstankar. Jordens svalka hjälper till att minimera bildningen av lukt även i varmt väder.

Elikat Mega Underjordisk Komprimator

  • Utrymmesbesparande – endast ett litet inkastkärl synlig ovan markytan
  • Miljövänlig och luktfri underjordisk konstruktion
  • Brandsäker lösning, kan fås med eget identifieringssystem för användare
  • 6-10 gånger effektivare än en traditionell lösning
  • Avfallet snabbt och smidigt ur synhåll

Elikat Mega-S Underjordisk Komprimator

  • Göm avfallet
  • Standardvolymen på komprimatorn är 8 m3
  • Kan skräddarsys efter kundens önskan
  • Levereras fullt funktionsdugligt till platsen
  • Kan kopplas direkt till ett avlopp