Desinficering vätska

HABA BTC 50E vattenbaserad rengöringsvätska

HABA BTC 50E är en antibakteriell rengöringsvätska för användning i jordbruks-, industri- och hushållsrengörings- och desinfektionskompositioner, livsmedelsindustri och medicinsk utrustning, rengöring av hård yta och luft- och vattenförsörjningsutrustning.

Det har en svampdödande, antiprotozoal, lokal preventiv effekt (spermatocidal). HABA BTC 50E är kompatibel med katjoniska, nonjoniska och amfotera ytaktiva ämnen i rätt pH-område, liksom alkaliska och sura oorganiska ämnen och de mest använda mineral- och organiska syrorna. Desinfektionsmedlet är klart att använda och spädning med vatten krävs inte.

Säljs i 20 L plastbehållare.