Elikat Vacuum

Alla produkter kan hyras

Baserat på en lång erfarenhet har Elikat vacuum utvecklats för att lösa luktborttagningsutmaningar från komprimatorer, soprum och avfallsbehandlingsanläggningar.
Med metoden har det gjorts stora upplevelser i luftkvaliteten i affärslokaler och soprum.

Elikat Vacuum

  • Luktborttagning i komprimator, källare, bostadshus & affärslokaler
  • Luftvolymen kan justeras efter behov
  • Kolmassan byts ut efter att den blivit mättad
  • Mättnadstid beräknas från 1 till 3 år