Elikat Vacuum

Elikat Vacuum förbättrar luftkvalitén och tar bort dålig lukt

Undertryck system för komprimatorer, soprum, containers och mera.

Baserat på en lång erfarenhet har Elikat vacuum utvecklats för att lösa luktborttagningsutmaningar från komprimatorer, soprum och avfallsbehandlingsanläggningar.

Elikat Vacuum får även korrosion orsakad av gaserna att minska i komprimatorerna: Som en fördel en längre livslängd för produkterna.

Exempel på industrier:
– Avloppsrums luftbehandling i källaren i bostadshus och affärslokaler.
– Komprimatorer som finns på marknadens gårdar eller i närheten.
– Lösningar placerade i luftbehandlingen av avfallsbehandlingsanläggningarna

Lösningen används för att absorbera illaluktande luft från komprimatorn eller behållaren, med hjälp av anläggningen och kolmassan.
– Luftvolymen kan justeras efter behov.
– Kolmassan byts ut efter att den blivit mättad.
– Mättnadstid beräknas från 1 till 3 år