Elikat Balpress LH300

HABA LH300 baler

 • Balpress med låg höjd perfekt där utrymmet är begränsat.
 • Lätt att transportera och installera.
 • Automatisk komprimeringscykel med balbelysning.
 • Helautomatisk bal ejektor: Förenklar balborttagningen.
 • Fäll ner den övre luckan.
 • Binda av bal med öppna dörrar.

Baler dimensioner:

 • Höjd: 1986 mm
 • Bredd: 1800 mm
 • Djup: 1100 mm
 • Vikt: 1140 kg
 • Strömförsörjning: 220-240 volt enfas
 • Motor: 2,2 kW 16 Amp
 • Presskraft: upp till 20 ton
 • Bullernivå: 68 decibel

Balmått:

 • Höjd: 1100 mm
 • Bredd: 1200 mm
 • Djup: 800 mm
 • Vikt: 300 kg (beroende på använt material)
 • Cykeltider: 45 sekunder

Laddar isär storlekar

 • Höjd: 596 mm
 • Djup: 800 mm
 • Bredd: 1200 mm