Elikat Kärlpress

Med HABA kärlpress komprimerar du det dagliga avfallet direkt i kärlet eller säcken. Kärlpressen är anpassad till 240 L, 660 L och 1100 L behållare.