Elikat Kärlvändare

HABA Kärlvändare

• Våra lyft- / tippanordningar tjänar till snabb och säker tömning av kärl och tippcontainer
• Kärlvändarna är antingen en fast, integrerad del av en komprimator eller mobila kärlvändare marken eller en lastplattform
• Lösningarna kan anpassas enligt kundens speciella krav.
• Passar för kärl från 140-1000 liter kärl .