Elikat Mega-S Underjordisk Komprimator

Elikat MEGA-S Underjordisk Komprimator. Komprimatorkonstruktionen är en elegant helhet till källor där miljön ställer både krav och utmaningar på planering och utförande.

  • Elikat MEGA S – systemet är en diskret lösning då man vill gömma avfallet. Det enda som syns ovan markytan är inkastkärlet.
  • Systemet möjliggör en estetisk avfallshantering och fri från lukt
  • Standardvolymen på komprimatorn är 8 m3, men Elikat MEGA S -systemet kan även skräddarsys enligt kundens önskemål
  • Komprimatorn startar  automatiskt  eller manuellt beroende på hur man väljer
  • Stommen är tillverkad i metall som också kan kopplas direkt till ett avlopp
  • Systemet levereras fullt funktionsdugligt till platsen. Endast schaktarbeten krävs
  • Elikat MEGA S – systemet fungerar mekaniskt.
  • Uppfinningen är belönad med första pris i INNOSUOMI 2011 Pirkanmaa