Elikat Mega Underjordisk Komprimator

Elikat MEGA Underjordisk Komprimator. Komprimatorkonstruktionen är en elegant helhet till källor där miljön ställer både krav och utmaningar på planering och utförande.

Konstruktionen är extremt utrymmesbesparande och  det enda som syns ovan markytan är inkastmodulen. Helheten under markytan består av två moduler; behållaren som är tillverkad i metall samt en komprimator. Installationen av den hydrauliska Elikat MEGA – konstruktionen tar endast 3-4 timmar. Komprimatorsystemet lämpar sig till alla olika former av avfall och den är en effektiv lösning till en fungerande återvinning.

Enligt kundens önskan

Elikat MEGA Underjordisk Komprimator – Systemet kan skräddarsys enligt kundens krav och önskemål. Standardstorlekarna för komprimatorerna  är 10m³, 16m³ och 20m³. I dom allra största Elikat MEGA – lösningarna har volymer på över 100m³ okomprimerad avfall utförts. Det är också möjligt att installera en stor och sval container vilket medför även längre tömningsintervaller. Elikat MEGA – systemet är ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, det rätta alternativet.

Avfallet snabbt och smidigt ur synhåll

Tack vare det diskreta Elikat MEGA –systemet kan avfallet både hanteras och mellanlagras på ett elegant och säkert sätt även i dom mest krävande miljöerna. Det underjordiska systemet är svalt året runt vilket även medför att miljön omkring avfallsstationen hålls både hygienisk och luktfri.

En mångsidig prisbelönt helhet

Elikat MEGA – systemet lämpar sig för användning överallt där det ställs krav på en kostnadseffektiv och miljövänlig avfallshantering. Systemet möjliggör även en kontrollbar avfallshantering i exempelvis stadskärnor och offentliga platser som är svåra att nå pga. smala gator och passager.

Elikat MEGA  – systemet har fått ett antal priser för sina innovativa lösningar och referenser hittas i ett antal storstäder såsom; Stockholm, Helsingfors, Zurich, Moskva och Dubai.

Fördelarna:

  • Utrymmesbesparande – endast ett litet inkastkärl synlig ovan markytan
  • Miljövänlig – en miljövänlig och luktfri underjordisk konstruktion
  • Säker – brandsäker lösning, kan fås med eget identifieringssystem för användare

Effektiv – 6-10 gånger effektivare än en traditionell lösning