Släck branden innan den har ens har startat. Maus Stixx Pro automatiska brandskyddsenhet släcker el-brranden innan den ens startat.

Med en monteringstid på 10 sekunder och med en storlek mindre än en överstrykningspenna skyddar den mot brand i minst 5 år.

Aktiveringstemperatur 180 °C. Inga kablar. Inget tryck. Inget underhåll. Ingen el. Inget komplicerat system. 

MAUS Stixx Pro förhindrar branden från att sprida sig från elcentral till byggnad och räddar både liv och värden för miljoner. 

”Elcentraler vanligaste orsaken till 
bränder i elinstallationer”

PÅ VINTERN INTRÄFFAR nästan dubbelt så många bränder jämfört med sommaren. Det tror Elsäkerhetsverket kan bero på att belastningen på elanläggningen ökar, och då ökar även risken för elbrand. Granskningen tyder på att det finns ett samband mellan ålder på elmateriel och bränder i fasta elinstallationer. Elmaterielens egenskaper försämras över tiden.

– Elcentraler är den vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer och de uppstår oftast i elkablar till elskåpet. Dessa bränder har större spridningsrisk än andra elbränder vilket ger allvarligare följder, säger Magnus Karlsson.

Varje år gör Räddningstjänsten 1800 uttryckningar på grund av elrelaterade bränder. Förutom dödsfall, skador och mänskligt lidande leder det till stora kostnader för samhället. I fjol hade försäkringsbolagen kostnader på runt 366 miljoner kronor för bränder som orsakats av elfel.

VARFÖR MAUS STIXX PRO?

HUS
– Bränder i elcentraler sker i ca 800 hem varje år. Där dåliga komponenter, blixtnedslag, glapp eller felkopplingar orsakar bränder som kan bränna ner hela hus och vara en potentiell livsfara för en familj.  Med MAUS Stixx Pro så släcker den elden när du sover och den sprids inte vidare till byggnaden.

HUSVAGN / HUSBIL
– I husvagn eller husbil så har du utrymmen där det finns mycket el. Exempelvis vid E-block, gasolutrymmen och batteriutrymme. Med MAUS Stixx Pro så har du ett aktivt skydd som kan rädda semestern.

BÅT
– Den vanligaste orsaken till bränder i båtar är elfel. Placera MAUS Stixx Pro vid batteriet, i el-central eller annat mindre utrymme där det kan starta en brand.
Här kommer några exempel på vart man placerar MAUS Stixx Pro.

ELSKÅP (normskåp, elcentraler)

 

SPECIFIKATIONER:
MAUS Stixx Pro – Automatisk Brandskyddsenhet
Artikelnummer: 1350-1
EAN-nummer: 7350015530157
Dimensioner MAUS Stixx Pro: 9,8 x 1 x 1,8  cm
Vikt: 26g
Hållbarhet: 5 år från installation
Skyddat utrymme: 0,1 m3 (ex. 100 cm högt x 50 cm brett och 20 cm djupt).
Aktiveringstemperatur: 180 °C
Funktionsduglig: -30 °C – 70 °C
Certifiering: BAM, CE
Material: PVC, kalium
Förpackning: Kartong
Innehåll: Instruktionsmanual, datumklistermärke och MAUS Stixx Pro

 

 

Maus Stixx Pro – Automatiskt Brandskydd

Denna produkt säljs till både privatpersoner och företag.

På vintern inträffar dubbelt så många bränder än på sommaren. Med Maus Stixx Pro släcker du branden innan den tar fart. Appliceras i el-skåp. Fungerar perfekt i husvagn, bostad, båt eller el-skåp.

  • Släcker brand innan den startat
  • Liten och kraftfull
  • Enkel att sätta fast
  • Vikt 26g
  • Längd 9.8cm
  • Bredd 1cm
  • Höjd 1.8cm

495 kr

 

Släck branden innan den har ens har startat. Maus Stixx Pro automatiska brandskyddsenhet släcker el-brranden innan den ens startat.

Med en monteringstid på 10 sekunder och med en storlek mindre än en överstrykningspenna skyddar den mot brand i minst 5 år.

Aktiveringstemperatur 180 °C. Inga kablar. Inget tryck. Inget underhåll. Ingen el. Inget komplicerat system. 

MAUS Stixx Pro förhindrar branden från att sprida sig från elcentral till byggnad och räddar både liv och värden för miljoner. 

”Elcentraler vanligaste orsaken till 
bränder i elinstallationer”

PÅ VINTERN INTRÄFFAR nästan dubbelt så många bränder jämfört med sommaren. Det tror Elsäkerhetsverket kan bero på att belastningen på elanläggningen ökar, och då ökar även risken för elbrand. Granskningen tyder på att det finns ett samband mellan ålder på elmateriel och bränder i fasta elinstallationer. Elmaterielens egenskaper försämras över tiden.

– Elcentraler är den vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer och de uppstår oftast i elkablar till elskåpet. Dessa bränder har större spridningsrisk än andra elbränder vilket ger allvarligare följder, säger Magnus Karlsson.

Varje år gör Räddningstjänsten 1800 uttryckningar på grund av elrelaterade bränder. Förutom dödsfall, skador och mänskligt lidande leder det till stora kostnader för samhället. I fjol hade försäkringsbolagen kostnader på runt 366 miljoner kronor för bränder som orsakats av elfel.

VARFÖR MAUS STIXX PRO?

HUS
– Bränder i elcentraler sker i ca 800 hem varje år. Där dåliga komponenter, blixtnedslag, glapp eller felkopplingar orsakar bränder som kan bränna ner hela hus och vara en potentiell livsfara för en familj.  Med MAUS Stixx Pro så släcker den elden när du sover och den sprids inte vidare till byggnaden.

HUSVAGN / HUSBIL
– I husvagn eller husbil så har du utrymmen där det finns mycket el. Exempelvis vid E-block, gasolutrymmen och batteriutrymme. Med MAUS Stixx Pro så har du ett aktivt skydd som kan rädda semestern.

BÅT
– Den vanligaste orsaken till bränder i båtar är elfel. Placera MAUS Stixx Pro vid batteriet, i el-central eller annat mindre utrymme där det kan starta en brand.
Här kommer några exempel på vart man placerar MAUS Stixx Pro.

ELSKÅP (normskåp, elcentraler)

 

SPECIFIKATIONER:
MAUS Stixx Pro – Automatisk Brandskyddsenhet
Artikelnummer: 1350-1
EAN-nummer: 7350015530157
Dimensioner MAUS Stixx Pro: 9,8 x 1 x 1,8  cm
Vikt: 26g
Hållbarhet: 5 år från installation
Skyddat utrymme: 0,1 m3 (ex. 100 cm högt x 50 cm brett och 20 cm djupt).
Aktiveringstemperatur: 180 °C
Funktionsduglig: -30 °C – 70 °C
Certifiering: BAM, CE
Material: PVC, kalium
Förpackning: Kartong
Innehåll: Instruktionsmanual, datumklistermärke och MAUS Stixx Pro