Omlastningsstationer

Omlastningsstation är en anläggning för tillfällig deponering av avfall. Omlastningsstationer används ofta på platser sopbilar deponerar sin avfallslast innan de laddas i större fordon. Dessa större fordon transporterar avfallet till slutkällan som kan vara en förbränningsanläggning, centralstation eller en anläggning för återvinning.

Elikat erbjuder många olika typer av anpassade versioner med automatiska containeröverföringssystem.