Stixx pro klistermärke

HAR DU ETT LITET UTRYMME NÅGONSTANS DÄR DET KAN UPPSTÅ EN BRAND?

I HEMMET
(LADDA NER PDF LÄNGRE NER)
– ELCENTRAL
– KYL/FRYS (VID KOMPRESSORN ETC)
– BERGVÄRMEPUMP
– FJÄRRVÄRMECENTRAL

I BÅTEN
– ELCENTRAL
– MINDRE MOTORUTRYMME

I HUSBILEN 
– SOLCELLSREGULATOR
– ELCENTRAL

DÅ HAR VI INNOVATIONEN SOM SKYDDAR MOT OANNONSERADE BRÄNDER I 5 ÅR.

MAUS STIXX ÄR ETT KLISTERMÄRKE SOM SLÄCKER ELD.

En innovation som snabbt bekämpar branden när produkten exponeras vid en temperatur på 380°C. Via en kemisk reaktion frigörs ofarliga inerta gaser som kapslar in och släcker de brinnande partiklarna i utrymmet. 

FÖRDELAR
– Kompakt storlek 10 x 5 cm
– Fristående enhet
– Ej trycksatt
– Saneringsfri teknologi
– Inget komplicerat system
– Underhållsfri
– Livslängd 5 år
– Reagerar snabbt – 3-5 sek
– Ofarlig kaliummix


Att tänka på när det gäller kyl/frys:

Bränder kan uppstå bakom kyl och frys genom att det samlas damm på kompressorer och kylslingor som täpper för luftcirkulationen. Det kan räcka med värmen från kompressorn för att dammet ska antändas. Även isoleringsmaterialet i kylskåpet och frysen kan antändas.

Installation kyl/frys:
Ta bort den skyddsfilmen på ”klistersidan” och applicera klistermärket ovanför kompressorn (se bild) så att klistermärket sitter i taket med den färgade sidan nedåt mot kompressorn.